Prin accesarea acestui website, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat următorii termeni și condițiile de utilizare.

 

Acest website aparține F Recruitment International S.R.L,

Sediu social: Calea Floreasca, nr. 169, Corp X, Sector 1, București, România;

Tel: (+4) 031 43 82.756

Mob: (+4) 0725 54 66 41

E-mail: office@frecruitment.ro

În lipsa unor precizări specifice pentru un conținut anume (imagine, text sau alt conținut media), toate drepturile asupra conținutului afișat pe acest site aparțin companiei F Recruitment International SRL și este interzisă reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricărei informații sau material fără acordul prealabil, în scris, din partea F Recruitment International SRL.

Toate drepturile de utilizare asupra informațiilor și materialelor disponibile aparțin F Recruitment International SRL.

Utilizatorul acestui site este pe deplin răspunzător de respectarea tuturor legilor și actelor legislative/normative în vigoare, și se obligă să nu utilizeze niciun fel de sistem/aplicație sau procedură care ar afecta funcționarea normală a site-ului nostru, sau de a obține informații la care nu are access în mod normal.

Descrierea Serviciului

F Recruitment International este o agenție de muncă temporară, specializată în aria resurselor umane, oferind o gamă de servicii diverse, destinate companiilor și candidaților, ce include consultanță HR, realizare de documentații obligatorii și articole utile în domeniul resurselor umane, recrutare și selecție personal, angajare în România (muncă temporară) și plasare personal în străinătate. Pagină noastră web publică noile oferte de muncă contractate și oferă utilizatorilor posibilitatea de a se informa referitor la acestea, respectiv de a aplica la unul dintre posturile disponibile. De asemenea, pagina noastră web www.frecruitment.ro mediază contactul între firme (clienți) și agenție, respectiv între agenție și aplicanți.

Acces și înregistrare

Pentru a putea beneficia de serviciu, abonatul are nevoie de un calculator personal, o conexiune stabilă la Internet și de un browser web instalat în calculator prin intermediul căreia va fi accesată adresa web www.frecruitment.ro.

 

 

Obligațiile F Recruitment International SRL

F Recruitment International SRL nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul F Recruitment International SRL, al colaboratorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. F Recruitment International SRL și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:

  • serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori;
  • eventualele defecte vor fi corectate;

Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanță sau de reparații. Accesarea serviciului poate fi limitată în intervalul orar de utilizare intensă datorită limitării procesării datelor de către sistemele informatice.

 

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui website au următoarele drepturi:

–        Dreptul de a nu fi de accord cu acești termeni și condiții, caz în care sunt obligați să înceteze utilizarea acestui website.

–        Dreptul de a fi informat asupra datelor sale deținute de către acest website

–        Dreptul de a solicită ștergerea sau actualizarea datelor, dacă ele sunt eronate. Datele care vor trebui păstrate din cauza legislației în vigoare nu vor putea fi șterse.

–        Dreptul de te opune anumitor prelucrări (comunicare comercială, newsletter) sau de retragere a consimtamantului pentru anumite prelucrări.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa companiei la contact@frecruitment.ro sau pot contacta un reprezentant F Recruitment International la (+4) 031 43 82 756.

 

DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENȚă

Se va încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu utilizarea Platformei on-line și/sau a Aplicației mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, această va fi definitiv soluționată de instanța română competentă.

Consumatorii nu pot renunta la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

 

 

 

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau autorităților în cazul în care consideră că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.

Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea română.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale este efectuată atât în scopul furnizării Serviciului cât și în scopul furnizării unor informări și oricăror comunicări comerciale prin curier, poștă, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, în scopul prevenirii/depistării fraudelor etc.

Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidențiale, fiind utilizate exclusiv în cadrul executării relației contractuale dintre abonați și F Recruitment International SRL, nefiind transmise către terțe persoane datele și informațiile colectate.

Datele personale pot fi transmise autorităților publice competente în vederea realizării oricăror investigații conform prevederilor legale în  vigoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clienții F Recruitment International SRL  beneficiază de dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției; toate aceste drepturi se exercită prin cerere scrisă, datată și semnată, înaintată F Recruitment International SRL  la sediul sau la adresa de mail menționată la rubrica de contact.

 

Excluderi

F Recruitment International SRL nu își asumă nici o responsabilitate legală, pagubă adusă în urmă utilizării acestui website și a informațiilor disponibile în cadrul lui, precum nici a unor defecțiuni tehnice, viruși sau alte sisteme care afectează utilizatorul în orice fel.

F Recruitment International SRL nu își asumă respnsabilitati contractuale pentru informațiile disponibile pe site, și deși face tot posibilul pentru respectarea exactității informațiilor prezentate, nu își asumă nici o obligație în cazul în care informațiile nu sunt corecte.

F Recruitment International SRL nu își asumă răspunderea pentru întreruperi ale funcționarii siteului

 

Condiții generale

Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic rubrica Termeni și Condiții.