Site-ul www.frecruitment.ro apartine F Recruitment International S.R.L.– agenție de muncă temporară. Datele de înregistrare ale companiei sunt următoarele:

F RECRUITMENT INTERNATIONAL S.R.L

Nr. Ord. reg. com.: J40/13067/2013

CIF: RO32386180

Autorizata de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Nr. 0000667 din 31.12.2015

Sediu social: Calea Floreasca, nr. 169, corp X, parter, birou 13, cladire Floreasca Cube, sector 1 , Bucuresti

Cod Postal: 014459

Datele de contact ale companiei sunt următoarele:

Telefon: 031.438.27.56

Mob: 0725.54.66.41

E-mail: office@frecruitment.ro

 

Politica de confidenţialitate a website-ului

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest website.

Acurateţea, integralitatea şi actualitatea informaţiei

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea  F Recruitment International sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveţi dreptul să parcurgeţi acest website, să reproduceţi porţiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiţi altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiţia să păstraţi intacte toate drepturile de autor şi alte însemne de proprietate şi cu condiţia ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marcă înregistrată menţionat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri.

Mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite în mod colectiv „Mărci”) ce apar pe acest website aparţin F Recruitment International. Nimic din ceea ce conţine acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licenţă sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul www.frecruitment.ro vă pot trimite în afara reţelei şi sistemelor noastre, iar F Recruitment International nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul, acurateţea sau funcţionarea acestor terţe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credinţă şi F Recruitment International nu poate fi considerat responsabil pentru nicio schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi..Vă recomandăm să citiţi cu atenţie notele legale şi de confidenţialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitaţi.

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

F Recruitment International şi /sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă, ca urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.

Activităţi interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care F Recruitment International S.R.L., la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat şi/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

  • Orice act care ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
  • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia F Recruitment International S.R.L., angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputaţie a F Recruitment International S.R.L.;
  • Încărcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietăţilor Grup F Recruitment International S.R.L. sau proprietăţilor altor persoane;
  • Afişarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încâlcand sistemele sau reţelele de securitate ale F Recruitment International S.R.L. sau ale terţilor.

PENTRU WEBSITE-URI GLOBALE

F Recruitment International S.R.L., nu garantează faptul că materialele şi informaţiile din acest website sunt disponibile sau potrivite în toate ţările sau limbile.

Dumneavoastră şi F Recruitment International S.R.L. sunteţi de acord ca orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legatură cu folosirea acestui website vor fi înaintate exclusiv instanţelor din ROMANIA.

Actualizarea avizului legal

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitaţi această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora şi a noilor informaţii.

Copyright © 2018 F Recruitment International S.R.L.